Specialist managementul deseurilor

SPECIALIST MANAGEMENTUL DESEURILOR

COD COR:          325713
PERIOADA:         24-28 martie 2014; 14-18 iulie 2014; 15-19 septembrie 2014; 17-21 noiembrie 2014
DURATA:             20 de ore (15 ore teorie si 5 ore practica)
PROGRAM:         Luni – Vineri de la ora 17:00 – 21:00
LOCATIE:            Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu, nr.246, Bloc Central, et.2, in apropiere de metrou Pacii
PRET:                  650 lei
.
Descriere:  Cursul se adreseaza tuturor detinatorilor/producatorilor de deseuri, persoanelor juridice, comerciantilor si operatorilor economici autorizati pentru efectuarea colectarii si transportului deseurilor, organizatiilor sau persoanelor ce au ca obiect de activitate sau responsabilitate in gestiunea diferitelor tipuri de deseuri. Acest curs este obligatoriu prin lege: Conform prevederilor Legii nr. 211/25.11.2011, art. 22, alin.3, detinatorii/producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri „au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane”. Conform alin. 4 „Persoanele desemnate, prevazute la alin. 3, trebuie sa fie instruite în domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”. Nerespectarea art. 22 alin. 3, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei. T
.
Tematica:
– Noutati legislative in domeniul gestiunii deseurilor
– Monitorizarea si raportarea deseurilor – studii de caz
– Solutii practice pentru a evita incalcarea legislatiei de mediu in domeniul deseurilor
– Gestionarea integrata a deseurilor: tendinte europene, politica gestiunii deseurilor in Romania, cadru legislativ si alte cerinte, analiza ciclului de viata al produselor, studii de caz
– Fluxul gestiunii deseurilor: metode de colectare, reciclarea deseurilor, incinerarea deseurilor;  – deseuri periculoase: gestiunea deseurilor periculoase, depozitarea si incinerarea deseurilor periculoase, transportul deseurilor periculoase, obligatii ale generatorilor de deseuri periculoase
– Deseuri din echipamente electrice si electronice: identificarea deseurilor ce se incadreaza in categoria DEEE-urilor; – cerinte legislative privind colectarea, transportul si valorificarea
– Deseuri din ambalaje: colectarea selectiva, reciclarea, valorificarea, eliminarea deseurilor.
.
Important: Acest program de perfectionare este acreditat ANC si se finalizeaza cu certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, insotit de suplimentul descriptiv al competentelor.
.

TRAINERI Oana CRISTEA, MBA MODEL CERTIFICAT

INSCRIERE ONLINE

Specialist managementul deseurilor – Autorizatie