Manager de securitate

COD COR:          121306
DURATA:             80 de ore (59 de ore teoretice si 21 ore practică)
PROGRAM:         Luni – Vineri de la ora 17:00 – 21:00
LOCATIE:            Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu, nr.246, Bloc Central, et.2, in apropiere de metrou Pacii
PRET:                  1100 lei
DESCRIERE: Cursul se adresează funcţionarilor de securitate, şefilor structurilor de securitate, managerilor cu atribuţii pe linia securităţii, salariaţilor implicaţi în structurile de securitate ale organizaţiilor de drept public sau privat. Patru traineri supraspecializaţi în diferitele domenii ale securităţii vă aşteaptă la acest curs, fiecare cu experienţa de peste 20 de ani în practica şi teoria securităţii.
Tematica:
– Managementul securităţii
– Organizarea securităţii fizice
– Organizarea securităţii personalului
– Asigurarea securităţii documentelor
– Stabilirea securităţii industriale
– Organizarea securităţii sistemelor informatice şi de comunicaţii (INFOSEC)
– Studii de caz.
Condiţii de acces la curs conform legii:
– absolvent de studii superioare
– persoane cu cetăţenie română sau a uneia dintre statele membre ale Uniunii Europene
– certificat medical din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă şi aptă din punct de vedere psihic
– să nu aiba antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie (se va prezenta cazierul judiciar).
Important: Acest program de perfectionare este acreditat ANC si se finalizeaza cu certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, insotit de suplimentul descriptiv al competentelor.
Manager de Securitate – Autorizatie