Expert achiziţii publice

COD COR:            241940
PERIOADA:         17-21 martie 2014, 23-27 iunie 2014, 8-12 septembrie 2014, 15-19 decembrie 2014
DURATA:             20 de ore (15 ore teorie si 5 ore practica)
PROGRAM:         Luni – Vineri de la ora 17:00 – 21:00
LOCATIE:              Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu, nr.246, Bloc Central, et.2, in apropiere de metrou Pacii
PRET:                   700 lei
DESCRIERE:         Cursul ofera o specializare necesare celor interesati sa lucreze in domeniul Achizitiilor Publice , atat in calitate de autoritate contractanta cat si din pozitia de ofertanti implicati in procedurile de achizitii publice. La finalul cursului, fiecare participant va avea capacitatea de a folosi corect terminologia de specialitate, sa selecta legislatia aplicabila fiecarei achizitii, sa realizeze o planificare anuala de achizitii publice, sa proiecteze procedura de implementare, sa elaboreze documentatia de specialitate si sa ofere consultanta de specialitate. Tematica cursului: –      Comunicarea interpersonală; –      Perfecţionarea pregătirii profesionale; –      Utilizarea calculatorului; –      Coordonarea muncii în echipă; –      Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire; –      Elaborarea documentelor de specialitate; –      Analizarea legislaţiei aplicabile specifice; –      Acordarea consultanţei de specialitate; –      Planificarea achiziţiilor publice; –      Derularea procedurilor de atribuire; –      Finalizarea procedurilor de atribuire. Cursul se adreseaza doar persoanelor cu studii superioare finalizate.
Important: Acest program de perfectionare este acreditat ANC si se finalizeaza cu certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, insotit de suplimentul descriptiv al competentelor.
TRAINERI dr.ing. Alexandra IVAN
MODEL CERTIFICAT
 Expert Achizitii Publice – Autorizatie