Tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces

Tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces
Cod COR 352130.

Competentele dobandite in urma absolvirii cursului sunt urmatoarele:

• Montarea tubulaturii pentru sistemele tehnice de securitate
• Realizarea cablajului necesar sistemelor tehnice de securitate
• Pregatirea lucrarilor de instalare a sistemelor tehnice de securitate
• Instalarea sistemelor de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu
• Instalarea sistemelor tehnice de detectie, efractie si control al accesului
• Instalarea sistemelor tehnice de monitorizare
• Instalarea sistemelor tehnice de televiziune cu circuit inchis (TVCI)
• Punerea in functiune a sistemelor de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu
• Punerea in functiune a sistemelor tehnice de detectie, efractie si control al accesului
• Punerea in functiune a sistemelor tehnice de monitorizare
• Punerea in functiune a sistemelor tehnice de televiziune cu circuit inchis (TVCI)
• Asigurarea mentenantei si service-ului pentru sistemele de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu
• Asigurarea mentenantei si service-ului pentru sistemele tehnice de detectie, efractie si control al accesului
• Asigurarea mentenantei si service-ului pentru sistemele de monitorizare
• Asigurarea mentenantei si service-ului pentru sistemele de televiziune cu circuit inchis (TVCI)
• Aplicarea normelor de sanatate si securitate in munca
• Mentinerea unor relatii de munca eficace
• Aplicarea normelor de protectie a mediului

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII
• copie dupa diploma de bacalaureat (obligatoriu);
• copie buletin / carte de identitate;
• datele de facturare ale societatii platitoare (in cazul in care aceasta suporta plata cursului);

In prima zi de curs prezentati adeverinta medicala in original cu mentiunea “clinic sanatos” sau fisa de aptitudini eliberata de medicina muncii in original.