Evaluator de risc la securitatea fizica

cod COR 242115

Cursul se adreseaza atat persoanelor angajate a unor entitati juridice cat si persoanelor fizice autorizate, avand ca obiect de activitate evidentierea si evaluarea riscurilor determinate de factorii de amenintare si vulnerabilitatile care pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor detinute de orgaizatii, analiza situatiei obiectivelor din punctul de vedere al asigurarii securitatii fizice si propunerea de masuri concrete de tratare a acesteia in vederea incadrarii riscurilor in limite permise.

TEMATICA

–       Aplicarea procedurilor de calitate in cadrul procesului de evaluare

–       Comunicare in domeniul riscului

–       Documentarea necesara realizarii evaluarii de risc la securitatea fizica

–       Stabilirea contextului de evaluare a riscurilor la securitatea fizica

–       Identificarea riscurilor posibile la securitatea fizica

–       Analiza riscurilor la securitatea fizica

–       Estimarea riscurilor la securitatea fizica

–       Tratarea riscurilor la securitatea fizica

–       Monitorizarea si actualizare a riscurilor la securitatea fizica

 

CONDITII DE ACCES

–       copie dupa diploma de studii superioare

–       copie buletin / carte de identitate

–       experienta de minim 3 ani, in domeniul organizarii, planificarii, pregatirii, executarii sau exercitarii controlului masurilor de securitate in formele prevazute de lege

–       dovada cunostiintelor tehnice si legale in urmatoarele domenii: protectie mecano-fizica, sisteme de alarmare impotriva efractiei, paza si interventie evenimente, transport valori, monitorizare sisteme de alarmare

–       in prima zi de curs – adeverinta medicala in original cu mentiunea “clinic sanatos” sau fisa de aptitudini eliberata de medicina muncii in original, cazier judiciar si dovada achitarii cursului

O echipa de 5 formatori – specialisti cu o vasta experienta teoretica si practica in domeniu – atat in Romania cat si pe plan international – va preda procesul de evaluare a riscului in toate fazele lui: stabilirea contextului, identificarea riscului, analiza riscului, estimarea riscului si tratarea riscului – 59 ore pregatire teoretica si 61 ore pregatire practica:

–       Gl.(r).Conf.dr.ing. Gheorghe ILIE            – Director UTI                         (pozitia 35 RNERSF)

–       Gl. (r) Ion Pantilie                                    – Manager de securitate        (pozitia 590 RNERSF)

–       Adrian ROSCA                                        – Director UTI                        (pozitia 68 RNERSF)

–       Catalin Pantilie                                        – Director General AESS Solutions (pozitia 96 RNERSF)

–       Gigi PIRLOG                                           – Director Rivergate               (pozitia 36 RNERSF)

–       Roland BARBU                                       – Director Regional G4S         (pozitia 17 RNERSF)

Cursantii care vor absolvi examenul (proba teoretica si proiect) vor primi Certificat de Absolvire precum si Suplimentul Descriptiv aferent acestuia.

Locul de desfasurare: Centrul Rivergate, Splaiul Unirii, nr.64, sector 4, Bucuresti

Evaluator de risc la securitatea fizica – Autorizatie