Tehnician statii radioreleu si satelit

Cursul se adreseaza persoanelor care vor sa lucreze in domeniul radiocomunicatiilor.

Astfel, cursantul isi va insusi tehnici de exploatare, montare si de revizuire a echipamentelor de radiorelee si satelit,  dar si tehnici  de remediere  a defectiunilor electrice si mecanice.

Totodata, cursantul isi va insusi tehnici de executare a masuratorilor  specifice necesare înlaturarii deranjamentelor complexe si efectuarea reglajelor speciale la echipamentele de radiorelee si satelit.

Deasemenea cursul se adreseaza si ALPINISTILOR UTILITARI in scopul de a invata tehnici de mufare a cablurilor, orientarea antenelor, efectuarea unei instalatii complete a unui sistem radioreleu.

TEMATICI:

Tipurile de comunicaţii prin radiorelee  şi satelit

Instalarea cablurilor coaxiale

Tipuri de antene; caracteristici

Testarea cablurilor instalate

Instalarea sistem radioreleu

Frecvenţele de lucru ale sistemeleor radiorelee  şi satelit

Identificarea, localizare  si remedierea defectelor

Tipuri de orbite. Arii de vizibilitate

Legislatia si normele de prevenire si stingere a incendiilor.

Legislatia si normele de protectia muncii.

Tehnician statii radio si radioreleu  Autorizatie